Thông báo về việc truy cập sách điện tử "Encyclopedia of Distance Learning, 2009" (Nov 30 2015 4:16PM)


Trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường có nhu cầu tham khảo và tra cứu, vào đường link http://infotrac.galegroup.com/itweb/vndhnn với Password là: explore