TÀI NGUYÊN NỘI SINH
Sắp xếp theo:
[1] Global Communications & Innovations in ICT / CALL
Second Life • Edunation • Virtlantis • English City
| NXB: 2015
Ký hiệu: ICT / CALL Thom | Tác giả: Thom Thibeault, Ph.D.
Ngày: 17/12/2015
Từ khóa: ICT / CALL; Communications

[2] Goolge docs for ICT /CALL
Google Docs/Drive ranks second to none (except twitter) in term of 100 most useful ICT tools for learning
| NXB: 2015
Ký hiệu: ICT02 Thom | Tác giả: Thom Thibeault, Ph.D.
Ngày: 17/12/2015
Từ khóa: Goolge docs for ICT /CALL; Thom Thibeault

[3] HỢP TÁC GIÁO DỤC TRONG HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á ASEAN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức hợp tác hàng đầu khu vực châu Á về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. ASEAN đang đứng trước những vận hội mới để hợp tác và hội nhập với khu vực và thế giới. Hợp tác nội khối đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng một khu vực ASEAN năng động, phát triển và phồn vinh. Một trong những lĩnh vực hợp tác luôn được các nước thành viên ASEAN ưu tiên hàng đầu chính là hợp tác giáo dục. Hợp tác giáo dục là cách có hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ASEAN, nâng tầm vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Cho đến nay, quá trình hợp tác ấy đã mang lại nhiều lợi tích thiết thực cho các nước thành viên ASEAN trong đó có tác động đến Việt Nam. Những thành công của giáo dục Việt Nam không chỉ đến từ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam mà còn đến từ những tác động tích cực của hợp tác giáo dục ASEAN.
Ký hiệu: NCKHSV2014.3 LT.G | Tác giả: Lê Thị Giang
Ngày: 17/12/2015
Từ khóa: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hợp tác giáo dục ASEAN, lợi ích thiết thực, tác động tích cực, giáo dục Việt Nam

[4] Introduction to ICT/ CALL
| NXB: 2015
Ký hiệu: ICT03 T.Thi | Tác giả: Thom Thibeault, Ph.D.
Ngày: 17/12/2015
Từ khóa: Introduction

[5] NHÂN TỐ THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ NGOẠI GIAO HOA KỲ – VIỆT NAM VÀ HOA KỲ – CUBA: NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT
Vì các yếu tố lịch sử khách quan, Việt Nam và Cuba là hai quốc gia có những nét tương đồng rõ rệt ở các khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội. Do đó, hai quốc gia này thường được so sánh với nhau trong nhiều vấn đề, bao gồm cả mối quan hệ song phương của mỗi bên với Hoa Kỳ. Nhân sự kiện Tổng thống Barack Obama chính thức tuyên bố Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba vào cuối năm 2014 cũng như kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giao Hoa Kỳ – Việt Nam trong năm 2015, đề tài được thực hiện với mục tiêu tập trung so sánh những nhân tố thúc đẩy đối với hai tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ – Việt và Mỹ – Cuba.
Ký hiệu: NCKHSV2014.2 LC.A | Tác giả: Lê Công Anh
Ngày: 17/12/2015
Từ khóa: Việt Nam; Cuba; Hoa Kỳ; So sánh; Tiến trình bình thường hóa quan hệ; Nhân tố thúc đẩy;

[6] VAI TRÒ CỦA NƯỚC MỸ TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG BARACK OBAMA GIAI ĐOẠN 2009-2014
Thách thức về môi trường toàn cầu đã và đang tạo ra những mối đe dọa cho cuộc sống con người trên khắp thế giới, kiến tạo hợp tác ở những cấp độ mới trong quan hệ quốc tế. Chính vì thế, chính quyền Obama rất ưu tiên hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng từ đây, chiến lược chống biến đổi khí hậu được triển khai trong chính sách đối ngoại nhằm thể hiện vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong vấn đề toàn cầu này. Bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về kế hoạch hành động của chính quyền Obama trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng như vai trò và lợi ích của chiến lược đối với nước Mỹ mà Hoa Kỳ mong muốn đạt được trong chiến lược của mình.
| NXB: 2014
Ký hiệu: NCKHSV2014.1 LM.H | Tác giả: Lê Mỹ Hoàng
Ngày: 17/12/2015
Từ khóa: thách thức về môi trường; biến đổi khí hậu; vai trò lãnh đạo; lợi ích; chính quyền Obama

[7] Web 2.0 tools - ESLVideo)
Introduction to ESLvideo A sample (using ESLVideo) Getting started-Demo How to use ESLvideo with students Discussion: Questions + Answers
| NXB: 2015
Ký hiệu: ESLVidee | Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên
Ngày: 17/12/2015
Từ khóa: ESLVideo;Introduction

Tìm thấy: 7 bản