ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ
Sắp xếp theo:
[1] " 200 đơn vị từ vựng tiếng anh chuyên ngành dành cho sinh viên quốc tế học năm thứ hai, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN"
| NXB: 2013
Ký hiệu: 959.7401 TR-N | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Thị Tuyết Ngân
Ngày: 14/10/2015 | Quy cách: 52tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Trần Thị Tuyết Ngân, 2013, tiếng anh, tiếng anh QTH, năm hai, tiếng anh năm hai, từ vựng
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] 1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long HN
Nhà XB: Thông tin và truyền thông | NXB: 2010
Ký hiệu: 959.7029 HA-B | Chủ biên:  | Tác giả: Hà Duy Biển
Ngày: 22/10/2015 | Quy cách: 462tr. : mh; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 2010,Hà Duy Biển,hà nội, thăng long, 1000, nhân vật, con người, từ 1856,
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] 20 Nhà văn, nhà văn hóa Việt thế kỷ XX
Nhà XB: Thuận hóa | NXB: 2010
Ký hiệu: 959.78088 PH-L | Chủ biên:  | Tác giả: Phong Lê
Ngày: 22/10/2015 | Quy cách: 370tr. : mh; 20cm | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: 2010, Phong Lê, 20 Nhà văn, nhà văn hóa, Việt nam, thế kỷ XX, 20
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] 54 dân tộc Việt Nam
Nhà XB: NXB Văn hóa - thông tin
Ký hiệu: 959.704 ĐĂ-T | Chủ biên:  | Tác giả: Đặng Việt Thủy (Chủ Biên)
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 189tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] An Analysis of Linguistic Features of Vietnameseand English Welcoming Expressions in Conference Context
| NXB: 2012
Ký hiệu: 420.4 NG-V | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Lê Diên Vi
Ngày: 15/10/2015 | Quy cách: 46tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: An Analysis of Linguistic Features of Vietnameseand English Welcoming Expressions in Conference Context, Linguistic
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] An Nam chí lược / Lê Tắc.
Nhà XB: Thuận Hoá | NXB: 2002
Ký hiệu: 959.7 LÊ-T An Nam chí lược | Chủ biên: Lê Tắc. | Tác giả: Lê Tắc
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 581tr;mh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: An Nam chí lược
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc đến quan hệ Quốc tế từ đầu thế kỷ XX đến nay và xu hướng trong tương lai
Đây là cuốn luận văn nói về Quan hệ Quốc tế giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đắc trưng một số nước Châu á, châu âu, châu mỹ nói đến ảnh hưởng chủ nghĩa dân tộc tác động đến Việt Nam.
| NXB: 2010
Ký hiệu: 959.7.30 LY-B | Chủ biên:  | Tác giả: Lý Hòa Bình
Ngày: 14/10/2015 | Quy cách: 49tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc đến quan hệ Quốc tế từ đầu thế kỷ XX đến nay và xu hướng trong tương lai, 2012, 49tr
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] Ảnh hưởng của công ty xuyên quốc gia trong nền chính trị quốc tế đương đại
| NXB: 2011
Ký hiệu: 959.73 NG-C | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Trần Lan Chi
Ngày: 14/10/2015 | Quy cách: 52tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 2011, chính trị, xã hội, khoa QTH, Nguyễn Trần Lan Chi
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Ảnh hưởng của dạo HINDU đối với văn hóa Chăm pa
| NXB: 2012
Ký hiệu: 959.7.30 ĐA-N | Chủ biên:  | Tác giả: Đào Thục Như
Ngày: 14/10/2015 | Quy cách: 76tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ảnh hưởng của dạo HINDU đối với văn hóa Chăm pa, xã hội, văn hóa chăm pa, hindu, đạo
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] Ảnh hưởng của đạo tin lành ở Tây Nguyên
| NXB: 2013
Ký hiệu: 959.73326 LÊ-T | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Thị Thúy
Ngày: 14/10/2015 | Quy cách: 70tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Lê Thị Thúy, 2013, tây nguyên, tin lành, phật giáo, ảnh hường, Lê Thị Thúy, 2013
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 190 bản / 19 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...