ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ
Sắp xếp theo:
[1] Пособие по страноведению
| NXB: 2004
Ký hiệu: 947 VU-T | Chủ biên:  | Tác giả: Vũ Thanh Tâm
Ngày: 19/04/2016 | Quy cách: 84tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Пособие по страноведению, Đất nước học Nga, Đất nước học, Nga;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản