LỊCH SỬ TỔNG QUÁT CHÂU ÂU
Sắp xếp theo:
[1] Câu Chuyện Về Cuộc Đời Của Helen Keller
Nhà XB: VH Sài Gòn | NXB: 2010
Ký hiệu: 942.803 ST-B | Chủ biên:  | Tác giả: Brian J. Stuart
Ngày: 28/10/2015 | Quy cách: 115tr: ill: 14.5 x 20.5 cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Câu Chuyện Về Cuộc Đời Của Helen Keller,2010,Brian J; Stuart
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Cô bé Anne ở Green Gables
Nhà XB: VH Sài Gòn | NXB: 2009
Ký hiệu: 942.803 MO-L | Chủ biên:  | Tác giả: Lucy Mode Montgomery
Ngày: 26/10/2015 | Quy cách: 14.5x20.5:95tr | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Cô bé Anne ở Green Gables;Lucy Mode Montgomery
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Địa lí kinh tế- xã hội châu âu
| NXB: 2006
Ký hiệu: 301.094 BU-Y | Chủ biên:  | Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 327tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Địa lí kinh tế- xã hội châu âu, Địa lí kinh tế, châu âu
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Giai Nhân Và Quái Vật
Nhà XB: VH Sai Gòn | NXB: 2010
Ký hiệu: 942.803 M-BE | Chủ biên:  | Tác giả: Beaumont M
Ngày: 28/10/2015 | Quy cách: 86tr: ill: 14.5 x 20.5 cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Giai Nhân Và Quái Vật
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] lịch sử châu âu
| NXB: 2006
Ký hiệu: 949 ĐÔ-T | Chủ biên:  | Tác giả: Đỗ Đức Thịnh
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 330tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: lịch sử châu âu, châu âu
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Lịch sử giảng dạy tiêng Pháp
| NXB: 2008
Ký hiệu: 944 KH-P | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 218tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Lịch sử giảng dạy tiêng Pháp, tiêng Pháp
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Literature: Approaches to Fiction, Poetry, and Drama
Nhà XB: McGraw-hill | NXB: 2004
Ký hiệu: 942.308 DI-R | Chủ biên:  | Tác giả: Robert Diyanni
Ngày: 13/11/2015 | Quy cách: 1615p. : ill; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Literature: Approaches to Fiction, Poetry, and Drama, Literature, Poetry, Approaches to Fiction, Drama, 2004,Robert DiYanni
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] Nhật Ký ANNE FRANK
Nhà XB: Văn Hóa sài Gòn | NXB: 2009
Ký hiệu: 942.803 FR-A | Chủ biên:  | Tác giả: Anne Frank
Ngày: 28/10/2015 | Quy cách: 391tr: ill: 13 x 20.5 cm  | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Anne Frank,2009, Nhật Ký ANNE FRANK
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn Aesop nổi tiếng
Nhà XB: VH Sài Gòn | NXB: 2009
Ký hiệu: 942.803 SC-F | Chủ biên:  | Tác giả: Scott Fisher
Ngày: 28/10/2015 | Quy cách: 88tr: ill: 14.5 x 20.5 cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn Aesop nổi tiếng,2009,Scott Fisher
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] The Christmas Carol ( Ca Khúc Giáng Sinh)
Nhà XB: Văn Hóa sài Gòn | NXB: 2009
Ký hiệu: 942.803 DI-C | Chủ biên:  | Tác giả: Charles Dickens
Ngày: 28/10/2015 | Quy cách: 103tr: ill: 13 x 20.5 cm  | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: The Christmas Carol, Ca Khúc Giáng Sinh, 2009, Charles Dickens
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 17 bản / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]