ĐỊA LÝ VÀ DU LỊCH
Sắp xếp theo:
[1] Bước đầu tìm hiểu về dân ca ví, giặm xứ nghệ
| NXB: 2015
Ký hiệu: 398.95 LÊ-N | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Thị Khánh Ngọc
Ngày: 01/03/2016 | Quy cách: 74tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Lê Thị Khánh Ngọc, Bước đầu tìm hiểu về dân ca ví, giặm xứ nghệ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) để phát triển ngành du lịch thành phố Đà Nẵng
| NXB: 2015
Ký hiệu: 959.7 NG-C | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Thành Châu
Ngày: 01/03/2016 | Quy cách: 75tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nguyễn Thành Châu, Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI) để phát triển ngành du lịch thành phố Đà Nẵng, du lịch thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á
Nhà XB: NXB Giáo dục | NXB: 2009
Ký hiệu: 915 BU-Y | Chủ biên:  | Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 328tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á, Châu Á, kinh tế - xã hội Châu Á
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Gương mặt các nhà quản lý tiêu biểu ngành giáo dục - Đào tạo / Đoàn Thị Lam Luyến, Nguyễn Hằng Thanh (Chủ biên)
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2000
Ký hiệu: 923.7 ĐO-L | Chủ biên:  | Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến: Nguyễn Hằng Thanh
Ngày: 18/03/2016 | Quy cách: 655tr:mh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Gương mặt các nhà quản lý tiêu biểu ngành giáo dục - Đào tạo : Đoàn Thị Lam Luyến, Nguyễn Hằng Thanh
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Hoàng hậu cung phi Trung Quốc / Bùi Hữu Hồng dịch.
Nhà XB: Nxb Trẻ | NXB: 2002
Ký hiệu: 920.7251 Ho-H | Chủ biên:  | Tác giả:  Bùi Hữu Hồng Dịch. | Lần mượn: 1
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 626TR.:vh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hoàng hậu cung phi Trung Quốc
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Kinh tế du lịch và du lịch học / Đổng Ngọc Minh, Vương Lôi Đình.
Nhà XB: Nxb Trẻ | NXB: 2001
Ký hiệu: 910.133 | Tác giả:  Đổng Ngọc Minh, Vương Lôi Đình.
Ngày: 18/03/2016 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh tế du lịch và du lịch học:Đổng Ngọc Minh:Vương Lôi Đình;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Non nước Việt Nam, sách hướng dẫn du lịch
Nhà XB: HÀ NỘI | NXB: 2003
Ký hiệu: 915.09597 NO-N | Chủ biên:  | Tác giả: Tổng cục du lịch
Ngày: 17/04/2016 | Quy cách: 706tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Non nước Việt Nam, sách hướng dẫn du lịch, Việt Nam;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
Nhà XB: ĐÀ NẴNG | NXB: 1997
Ký hiệu: 915.0959751 TR-T | Chủ biên:  | Tác giả: Trương Văn Tâm
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 135tr. : mh; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Sổ tay các nước trên thế giới / Y Nhã LST: biên soạn.
Nhà XB: Nxb Trẻ | NXB: 2000
Ký hiệu: 910.9 Sô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Y Nhã Lst
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 549tr.: nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Sổ tay các nước trên thế giớ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch công vụ ( MICE) tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2008
| NXB: 2015
Ký hiệu: 959.7 PH-K | Chủ biên:  | Tác giả: Phẩm Thị Hải Kiều
Ngày: 01/03/2016 | Quy cách: 68tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phẩm Thị Hải Kiều, Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch công vụ MICE) tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2008
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 17 bản / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]