VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
Sắp xếp theo:
[1] Пособие по русской советской литературе
| NXB: 2004
Ký hiệu: 891.7 DƯ-H | Chủ biên:  | Tác giả: Dương Thị Quỳnh Hương
Ngày: 19/04/2016 | Quy cách: 100tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Пособие по русской советской литературе, Văn học Nga thế kỉ 19, Văn học Nga;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản