NGHỆ THUẬT
Sắp xếp theo:
[1] Chân dung nước Mỹ (Portrait of the USA)
Nhà XB: NXB Thanh niên | NXB: 2005
Ký hiệu: 759.0971 CL-G | Chủ biên:  | Tác giả: George Clack
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 105tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chân dung nước Mỹ, Portrait of the USA, nước Mỹ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam
Ký hiệu: 719 NG-C | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh (Biên Soạn)
Ngày: 24/03/2016 | Quy cách: 111tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam, Di tích Việt Nam, thắng cảnh Việt Nam
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Hát bả trảo - hò đưa linh
| NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 TR-Q | Chủ biên:  | Tác giả: Trương Đình Quang
Ngày: 04/03/2016 | Quy cách: 335tr. : mh; 20cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hát bả trảo - hò đưa linh, Trương Đình Quang
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 3 bản