CÔNG NGHỆ
Sắp xếp theo:
[1] Giáo trình văn bản
Nhà XB: NXB Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TW I | NXB: 2006
Ký hiệu: 652 TR-C | Chủ biên:  | Tác giả: Triệu Văn Cường – Tạ Mai Ngữ – Lê Thị Năm
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 106tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Giáo trình văn bản, văn bản
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Kỹ thuật Ngoại thương
Nhà XB: Lao Động – Xã Hội | NXB: 2007
Ký hiệu: 658 ĐO-V | Chủ biên:  | Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Ngày: 24/03/2016 | Quy cách: 465tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ thuật Ngoại thương, Ngoại thương
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Làm chủ sự thay đổi : Đón đầu mọi thử thách.
Làm chủ sự thay đổi
Nhà XB: Nxb Trẻ | NXB: 2003
Ký hiệu: 658 La-C Làm chủ sự thay đổi : Đón đầu mọi thử thách. | Tác giả: Nxb Trẻ
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 85tr;mh;25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Làm chủ sự thay đổi : Đón đầu mọi thử thách;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Những thành tựu phát minh mới nhất trong khoa học kỹ thuật thế kỷ XX / chủ biên : Trần Thuật Bành, Trần Thiện Dư ; biên dịch : Nguyễn Hồng Lân.
Nhà XB: Nxb Hà Nội | NXB: 2003
Ký hiệu: 608 TR-B | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Thuật Bành
Ngày: 19/03/2016 | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Những thành tựu phát minh mới nhất trong khoa học kỹ thuật thế kỷ XX
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] SÁNG TẠO CHIẾN DỊCH PR HIỆU QUẢ.
Nhà XB: TRẺ | NXB: 2014
Ký hiệu: 659 GR-A | Chủ biên:  | Tác giả: Anne Gregory.
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 270tr.; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: SÁNG TẠO CHIẾN DỊCH PR HIỆU QUẢ, SÁNG TẠO, CHIẾN DỊCH PR;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Thuật lãnh đạo nhóm : dẫn dắt nhóm đến thành công.
Thuật lãnh đạo nhóm
Nhà XB: Nxb Trẻ | NXB: 2003
Ký hiệu: 658.4 Th-L Thuật lãnh đạo nhóm | Tác giả: Nxb Trẻ
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 99tr;mh;25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thuật lãnh đạo nhóm : dẫn dắt nhóm đến thành công;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Tổng quan du lịch
| NXB: 2007
Ký hiệu: 658 VO-T | Chủ biên:  | Tác giả: Võ Văn Thành
Ngày: 23/03/2016 | Quy cách: 255tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tổng quan du lịch, du lịch, Võ Văn Thành
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] Từ điển điện tử - Tin học - Truyền thông Anh - Việt = English - Vietnamese Dictionary Of Electronics, Computer Science And Communications (About 20000 terms, with explanation and illustrations)
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1997
Ký hiệu: 603 Tư-Đ | Chủ biên:  | Tác giả: E Dictionary Of Electronics,
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 1118tr.:kh;25cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Từ điển điện tử - Tin học - Truyền thông Anh - Việt = English - Vietnamese Dictionary Of Electronics,
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 8 bản