CÔNG NGHỆ
Sắp xếp theo:
[1] NHỮNG TỪ CHỈ Y PHỤC CỦA NGƯỜI NGA VÀ NGƯỜI VIỆT XÉT TỪ CÁC GÓC ĐỘ ĐỐI CHIẾU
Nhà XB: ĐHNN | NXB: 2008
Ký hiệu: 646.4009 NG-H | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
Ngày: 13/04/2017 | Quy cách: 228tr. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: NHỮNG TỪ CHỈ Y PHỤC CỦA NGƯỜI NGA VÀ NGƯỜI VIỆT, Y PHỤC CỦA NGƯỜI NGA, Y PHỤC CỦA NGƯỜI VIỆT
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản