CÔNG NGHỆ
Sắp xếp theo:
[1] Pricing and Pricing Strategy.
Nhà XB: Youth Publishing House | NXB: 2001
Ký hiệu: 658.816 Pr-P | Chủ biên:  | Tác giả: Pr-P
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 71tr. : mh : 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Pricing and Pricing Strategy,Pr-P,2001,Pricing, Pricing Strategy;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản