CÔNG NGHỆ
Sắp xếp theo:
[1] Kỹ năng quản lý & ĐH nhóm
| NXB: 2008
Ký hiệu: 658 KY-N | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 73tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ năng quản lý & ĐH nhóm, Kỹ năng quản lý
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản