GỐC ĐỨC, ĐỨC NGỮ
Sắp xếp theo:
[1] Cách dùng giới từ tiếng Đức / Nguyễn Quang.
Nhà XB: Văn hoá thông tin | NXB: 2001
Ký hiệu: 435 NG-Q | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Quang
Ngày: 18/03/2016 | Quy cách: 259tr. : mh; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Cách dùng giới từ tiếng Đức,tiếng Đức,Nguyễn Quang;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Connect! A Guide to a New Way of Working from gigaOM’s Web Worker Daily
Nhà XB: Wiley Publishing Inc | NXB: 2008
Ký hiệu: 420.004 ZE-A | Chủ biên:  | Tác giả: Anne Truitt Zelenka, Judi Sohn
Ngày: 19/10/2015 | Quy cách: 283p. : ill; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Connect! A Guide to a New Way of Working from gigaOM’s Web Worker Daily
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Deutsch - warum nicht?
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1999
Ký hiệu: 438 HE-M 1 | Chủ biên:  | Tác giả: Herrad Meese
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 154tr, mh, 20cm | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Deutsch - warum nicht?, Tiếng Đức - Tại sao không?, Herrad Meese
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Deutsch - warum nicht?
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1999
Ký hiệu: 438 HE-M 3 | Chủ biên:  | Tác giả: Herrad Meese
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 154tr, mh, 20cm | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Deutsch - warum nicht?, Tiếng Đức -Tại sao không?, Herrad Meese
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Deutsch - warum nicht?
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1999
Ký hiệu: 438 HE- M 4 | Chủ biên:  | Tác giả: Herrad Meese
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 154tr, mh, 20cm | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Deutsch - warum nicht?, Deutsch - warum nicht?, Herrad Meese
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Deutschn warum nicht
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2006
Ký hiệu: 435 HE-M | Chủ biên:  | Tác giả: Herrad Meese,
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 154tr, mh, 20cm | Còn lại: 31/31 | Cho mượn
Từ khóa: Deutschn warum nicht, Herrad Meese
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Ngữ pháp tiếng Đức / Nguyễn Quang (Hồng Hà).
Nhà XB: Nxb Hà Nội | NXB: 2002
Ký hiệu: 435 NG-Q | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Quang (Hồng Hà)
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 282tr. : mh :15cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Đức, Nguyễn Quang (Hồng Hà),2002, tiếng Đức
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 7 bản