KHOA HỌC XÃ HỘI
Sắp xếp theo:
[1] Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2005
Ký hiệu: 321 LE- N | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
Ngày: 31/03/2016 | Quy cách: 312tr, mh, 20cm | Còn lại: 150/150 | Cho mượn
Từ khóa:  Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] "Đại Thử" Sách Dùng Trong Nghi Lễ Của Người Dao Quần Chẹt/ Song Ngữ : Dao- Việt
Nhà XB: Dân Tộc | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 HO-H | Chủ biên: Hoàng Thị Thu Hường
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 411tr. : mh :15cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: "Đại Thử" Sách Dùng Trong Nghi Lễ Của Người Dao Quần Chẹt/ Song Ngữ : Dao- Việt,"Đại Thử",Song Ngữ : Dao- Việt,Hoàng Thị Thu Hường,2011
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] 1000 Câu Hát Đưa Em Ở Long An
Nhà XB: Hà Nội | NXB: 2010
Ký hiệu: 398.2 TR-H | Chủ biên:  | Tác giả: Trịnh Hùng
Ngày: 30/03/2016 | Quy cách: 233tr. : mh :20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 1000 Câu Hát Đưa Em Ở Long An,Trịnh Hùng,2010
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] 30 NĂM SÓNG GIÓ Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008
Nhà XB: LAO ĐỘNG | NXB: 2010
Ký hiệu: 951.05 NG-B phần 3 | Chủ biên:  | Tác giả: Ngô Hiểu Ba
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 1023tr.; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 30 NĂM SÓNG GIÓ, Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] 30 NĂM SÓNG GIÓ Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008
Nhà XB: LAO ĐỘNG | NXB: 2010
Ký hiệu: 951.05 NG-B phần 1,2 | Chủ biên:  | Tác giả: Ngô Hiểu Ba
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 525tr.; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 30 NĂM SÓNG GIÓ, Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Ẩm Thực Vùng Ven Biển Quảng Bình (trước năm 1945)
Nhà XB: Dân Trí | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 TR-H | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Hoàng
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 153tr. : mh :15cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ẩm Thực Vùng Ven Biển Quảng Bình(trước năm 1945),Ẩm Thực, Quảng Bình,2011,Trần Hoàng
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐẾN QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NAY VÀ XU HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI.
Nhà XB: ĐHNN | NXB: 2014
Ký hiệu: 303.48 LY-B | Chủ biên:  | Tác giả: Ký Hòa Bình
Ngày: 28/04/2017 | Quy cách: 48tr. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: QUAN HỆ QUỐC TẾ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] Bài Chòi Xứ Quảng
Nhà XB: Thời Đại | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 ĐI-H | Chủ biên: Đinh Thị Hựu - Trương Đình Quang
Ngày: 01/04/2016 | Quy cách: 277tr. : mh :20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Bài Chòi Xứ Quảng,Bài Chòi Xứ Quảng,Đinh Thị Hựu - Trương Đình Quang,2011
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam
| NXB: 2015
Ký hiệu: 959.7 TR-T | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Thị Quỳnh Trang
Ngày: 01/03/2016 | Quy cách: 103tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Trần Thị Quỳnh Trang, Bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật Việt Nam
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG: MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP.
Nhà XB: ĐÀ NẴNG | NXB: 2016
Ký hiệu: 306.0959751 NG-C | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 227tr. : mh; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG: MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP, QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 217 bản / 22 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...