KHOA HỌC XÃ HỘI
Sắp xếp theo:
[1] Văn hóa văn minh Thái Lan
| NXB: 2008
Ký hiệu: 306.094959 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 108tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hóa văn minh Thái Lan, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, Thái Lan, Văn hóa văn minh Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Văn hóa văn minh Thái Lan
| NXB: 2007
Ký hiệu: 306.094959 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 108tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hóa văn minh Thái Lan, อารยธรรมไทย, Thái Lan, Văn hóa văn minh Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 2 bản