KHOA HỌC XÃ HỘI
Sắp xếp theo:
[1] Сборник текстов о культуре России
| NXB: 2015
Ký hiệu: 306.094 VU-T | Chủ biên:  | Tác giả: Vũ Thanh Tâm
Ngày: 19/04/2016 | Quy cách: 44tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Сборник текстов о культуре России, Văn hóa Nga;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản