PHONG TỤC, NGHI THỨC, PHONG TỤC HỌC [HAY KHOA HỌC VỀ VĂN HÓA DÂN GIAN]
Sắp xếp theo:
[1] "Đại Thử" Sách Dùng Trong Nghi Lễ Của Người Dao Quần Chẹt/ Song Ngữ : Dao- Việt
Nhà XB: Dân Tộc | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 HO-H | Chủ biên: Hoàng Thị Thu Hường
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 411tr. : mh :15cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: "Đại Thử" Sách Dùng Trong Nghi Lễ Của Người Dao Quần Chẹt/ Song Ngữ : Dao- Việt,"Đại Thử",Song Ngữ : Dao- Việt,Hoàng Thị Thu Hường,2011
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] 1000 Câu Hát Đưa Em Ở Long An
Nhà XB: Hà Nội | NXB: 2010
Ký hiệu: 398.2 TR-H | Chủ biên:  | Tác giả: Trịnh Hùng
Ngày: 30/03/2016 | Quy cách: 233tr. : mh :20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 1000 Câu Hát Đưa Em Ở Long An,Trịnh Hùng,2010
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] A STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF THE EXPRESSIONS RELATING TO KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ IN TRUYEN KIEU BY NGUYEN DU AND IN ITS ENGLISH TRANSLATIONAL EQUIVALENTS BY MICHAEL COUNSELL
The thesis is conducted to study linguistic features of the expressions relating to Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ in Truyen Kieu by Nguyen Du and in Its English Translational Equivalents by Michael Counsell”. The aim of the study is to find out similarities and differences of the expressions relating to Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ in English and Vietnamese. Two main methods will be used in this study are descriptive and contrastive methods in both Vietnamese and English versions. By quantitative and qualitative analyzing 387 samples under study are words, phrases containing the expressions relating to Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ in Truyen Kieu by Nguyen Du and the translational version. With the theoretical background, the structural features of these devices in Truyen Kieu and its translational version are identified and described with in-depth analysis of linguistic features. Moreover, the study also suggests some implications in learning a foreign language or translating a literary word as well as for further studies put forward. Through this study, there is an inseparable relationship between linguistics and fantastic literature to the large extend; stylistics and literature to the small extend. Furthermore, it also provides the teachers and learners with some useful techniques.
| NXB: 2015
Ký hiệu: 420.398.9 NG-P | Chủ biên:  | Tác giả: Ngô Thị Phụng
Ngày: 08/01/2016 | Quy cách: 85tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: NGÔ THỊ PHỤNG, A STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF THE EXPRESSIONS RELATING TO KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ IN TRUYEN KIEU BY NGUYEN DU AND IN ITS ENGLISH TRANSLATIONAL EQUIVALENTS BY MICHAEL COUNSELL, LINGUISTIC FEATURES, KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ, TRUYEN KIEU,
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Ẩm Thực Vùng Ven Biển Quảng Bình (trước năm 1945)
Nhà XB: Dân Trí | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 TR-H | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Hoàng
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 153tr. : mh :15cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ẩm Thực Vùng Ven Biển Quảng Bình(trước năm 1945),Ẩm Thực, Quảng Bình,2011,Trần Hoàng
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Bài Chòi Xứ Quảng
Nhà XB: Thời Đại | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 ĐI-H | Chủ biên: Đinh Thị Hựu - Trương Đình Quang
Ngày: 01/04/2016 | Quy cách: 277tr. : mh :20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Bài Chòi Xứ Quảng,Bài Chòi Xứ Quảng,Đinh Thị Hựu - Trương Đình Quang,2011
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Ca Dao, Vè và Múa Rối Nước Ở Hải Dương
Nhà XB: Thanh Niên | NXB: 2012
Ký hiệu: 398.2 NG-P | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Hữu Phách
Ngày: 13/01/2016 | Quy cách: 14.5*20.5cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: ca Dao, Vè và Múa Rối Nước Ở Hải Dương,ca Dao, Vè, Múa Rối Nước, Hải Dương,Nguyễn Hữu Phách,2012
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Các bài Kinh Về Tục Tang MA Người Chăm Ahiêr
Nhà XB: Thanh Niên | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 SƯ-N | Chủ biên:  | Tác giả: Sử Văn Ngọc - Sử Thị Gia Trang
Ngày: 13/01/2016 | Quy cách: 14.5*20.5cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Các bài Kinh Về Tục Tang MA Người Chăm Ahiêr,Các bài Kinh Về Tục Tang MA Người Chăm Ahiêr,Sử Văn Ngọc - Sử Thị Gia Trang, 2011
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA - TÍN NGƯỠNG NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM
Nhà XB: LAO ĐỘNG | NXB: 2013
Ký hiệu: 390 CA-D | Chủ biên:  | Tác giả: Tủ Sách Việt Nam-Đất Nước Con Người
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 201tr.; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA - TÍN NGƯỠNG NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM, DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, TÍN NGƯỠNG
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Các hình thức ma Trận , Bùa chú Của Người thái Đen Ở Điện Biên
Nhà XB: Đại học Quốc Gia Hà Nội | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 LƯ-Đ | Chủ biên:  | Tác giả: Lương Thị Đại
Ngày: 13/01/2016 | Quy cách: 14.5*20.5cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Các hình thức ma Trận, Bùa chú Của Người thái Đen Ở Điện Biên, Bùa chú, Người thái Đen Ở Điện Biên, 2011, Lương Thị Đại
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] Cấu trúc Dân Ca Người Việt
Nhà XB: Lao Động | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 HU-N | Chủ biên:  | Tác giả: Huyền Nga
Ngày: 13/01/2016 | Quy cách: 14.5*20.5cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Cấu trúc Dân Ca Người Việt,Cấu trúc, Dân Ca,2011,Huyền Nga
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 124 bản / 13 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...