TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
Sắp xếp theo:
[1] Research Methods in Psychology
Nhà XB: McGraw Hill Companies Inc | NXB: 2006
Ký hiệu: 420.1 SH-J | Chủ biên:  | Tác giả: John J. Shayghnessy
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 484p. : ill; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Research Methods in Psychology, Psychology
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản