LUẬN LÝ HỌC (HAY LÔGIC HỌC)
Sắp xếp theo:
[1] Lôgích học / Phan Trọng Hoà.
Nhà XB: Thuận Hoá | NXB: 2003
Ký hiệu: 160 | Chủ biên:  | Tác giả: Phan Trọng Hoà.
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 196tr.:nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Lôgích học
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Nguyễn Đình Chiểu về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Ngọc Thiện tuyển chọn.
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1998
Ký hiệu: 895.9212 Ng-Đ | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 698tr.:nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nguyễn Đình Chiểu về tác gia và tác phẩm
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Phác thảo văn học Mỹ = Outline of American literature / Kathryn Vanspanckeren; dịch Lê Đình Sinh,
Nhà XB: Văn nghệ | NXB: 1999
Ký hiệu: 810 VA-K | Chủ biên:  | Tác giả: Vanspanckeren, Kathryn
Ngày: 19/03/2016 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phác thảo văn học Mỹ = Outline of American literature / Kathryn Vanspanckeren
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Truyện ngắn châu Mỹ T.2.
Nhà XB: Văn học | NXB: 2000
Ký hiệu: 813 Tr-N T.2 | Chủ biên:  | Tác giả: Pearl S. Buck
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 404tr.:nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Truyện ngắn châu Mỹ T;2;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 4 bản