SIÊU HÌNH HỌC
Sắp xếp theo:
[1] Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang.
Nhà XB: Đại học quốc gia Hà Nội | NXB: 2002
Ký hiệu: 111.85 ĐÔ-K | Tác giả: Đỗ Văn Khang
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 268Ttr. : mh :15cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Mỹ học đại cương, Đỗ Văn Khang,2002
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Văn hoá văn nghệ trong đổi mới : (Những vấn đề lý luận và thực tiễn) / Trần Trọng Đăng Đàn.
Nhà XB: Đại học sư phạm | NXB: 2003
Ký hiệu: 895.92434 NG-T | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Nghĩa Trọng
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 164tr.:nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hoá văn nghệ trong đổi mới,Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Trần Trọng Đăng Đàn;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 2 bản