TỔNG QUÁT
Sắp xếp theo:
[1] Tiếng Thái báo chí
| NXB: 2005
Ký hiệu: 079.094959 TI-T
Ngày: 17/04/2016 | Quy cách: 400tr. : mh; 30cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: TiếngThái báo chí, Tiếng Thái, การสื่อข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์, báo chí Thái;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản