HƯỚNG DẪN


1. Đối tượng sử dụng thư viện:

- Giảng viên, cán bộ nhân viên trong trường sử dụng tài khoản đăng ký tại địa chỉ: http://scv.udn.vn

- Sinh viên: sử dụng tài khoản như đăng nhập tại địa chỉ http://sv.udn.vn

2. Tra cứu và mượn tài liệu

 - Để tra cứu tài liệu click http://elib.ufl.udn.vn/Find.aspx 

 - Thư viện chỉ cho mượn những tài liệu có 3 bản sách trở lên.

 - Độc giả có thể tra cứu rồi click vào nút đăng ký mượn tại trang web này, rồi sau đó mới đến thư viện nhận sách qua thủ thư, để tránh mất thời gian tìm tại thư viện.

 - Thời gian mượn tối đa 30 ngày cho 1 lần mượn. 

 - Độc giả là sinh viên chỉ được mượn tối đa 2 quyển sách.

3. Download tài liệu điện tử

Người sử dụng muốn download được tài liệu thì phải đăng nhập vào hệ thống.