Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc đến quan hệ Quốc tế từ đầu thế kỷ XX đến nay và xu hướng trong tương lai

Ngày: 14/10/2015 | Quy cách: 49tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2010
Chủ biên: 
Tác giả:
 Lý Hòa Bình
Quy cách: 49tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 14/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc đến quan hệ Quốc tế từ đầu thế kỷ XX đến nay và xu hướng trong tương lai, 2012, 49tr
Đây là cuốn luận văn nói về Quan hệ Quốc tế giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đắc trưng một số nước Châu á, châu âu, châu mỹ nói đến ảnh hưởng chủ nghĩa dân tộc tác động đến Việt Nam.  
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Địa lý và Lịch sử  
Chuyên ngành: Xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Luận văn Sinh viên
Vị trí: Luận văn sinh viên 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn