Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang.

Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 268Ttr. : mh :15cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2002
Tác giả:
 Đỗ Văn Khang
Quy cách: 268Ttr. : mh :15cm 
Ngày:
 19/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Mỹ học đại cương, Đỗ Văn Khang,2002
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Tiếng việt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Tham khảo
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn