Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

VAI TRÒ CỦA NƯỚC MỸ TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG BARACK OBAMA GIAI ĐOẠN 2009-2014

Ngày: 17/12/2015 | Năm XB: 2014
Tác giả:
 Lê Mỹ Hoàng
Từ khóa: thách thức về môi trường; biến đổi khí hậu; vai trò lãnh đạo; lợi ích; chính quyền Obama
Thách thức về môi trường toàn cầu đã và đang tạo ra những mối đe dọa cho cuộc sống con người trên khắp thế giới, kiến tạo hợp tác ở những cấp độ mới trong quan hệ quốc tế. Chính vì thế, chính quyền Obama rất ưu tiên hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng từ đây, chiến lược chống biến đổi khí hậu được triển khai trong chính sách đối ngoại nhằm thể hiện vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong vấn đề toàn cầu này. Bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về kế hoạch hành động của chính quyền Obama trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng như vai trò và lợi ích của chiến lược đối với nước Mỹ mà Hoa Kỳ mong muốn đạt được trong chiến lược của mình.  
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Sinh viên nghiên cứu khoa học
Đăng nhập để download file