Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Goolge docs for ICT /CALL

Ngày: 17/12/2015 | Năm XB: 2015
Tác giả:
 Thom Thibeault, Ph.D.
Từ khóa: Goolge docs for ICT /CALL; Thom Thibeault
Google Docs/Drive ranks second to none (except twitter) in term of 100 most useful ICT tools for learning  
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Bài giảng điện tử
Đăng nhập để download file