Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

NHÂN TỐ THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ NGOẠI GIAO HOA KỲ – VIỆT NAM VÀ HOA KỲ – CUBA: NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

Ngày: 17/12/2015
Tác giả:
 Lê Công Anh
Từ khóa: Việt Nam; Cuba; Hoa Kỳ; So sánh; Tiến trình bình thường hóa quan hệ; Nhân tố thúc đẩy;
Vì các yếu tố lịch sử khách quan, Việt Nam và Cuba là hai quốc gia có những nét tương đồng rõ rệt ở các khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội. Do đó, hai quốc gia này thường được so sánh với nhau trong nhiều vấn đề, bao gồm cả mối quan hệ song phương của mỗi bên với Hoa Kỳ. Nhân sự kiện Tổng thống Barack Obama chính thức tuyên bố Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba vào cuối năm 2014 cũng như kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giao Hoa Kỳ – Việt Nam trong năm 2015, đề tài được thực hiện với mục tiêu tập trung so sánh những nhân tố thúc đẩy đối với hai tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ – Việt và Mỹ – Cuba.  
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Sinh viên nghiên cứu khoa học
Đăng nhập để download file