Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

HỢP TÁC GIÁO DỤC TRONG HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á ASEAN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM

Ngày: 17/12/2015
Tác giả:
 Lê Thị Giang
Từ khóa: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hợp tác giáo dục ASEAN, lợi ích thiết thực, tác động tích cực, giáo dục Việt Nam
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức hợp tác hàng đầu khu vực châu Á về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. ASEAN đang đứng trước những vận hội mới để hợp tác và hội nhập với khu vực và thế giới. Hợp tác nội khối đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng một khu vực ASEAN năng động, phát triển và phồn vinh. Một trong những lĩnh vực hợp tác luôn được các nước thành viên ASEAN ưu tiên hàng đầu chính là hợp tác giáo dục. Hợp tác giáo dục là cách có hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ASEAN, nâng tầm vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Cho đến nay, quá trình hợp tác ấy đã mang lại nhiều lợi tích thiết thực cho các nước thành viên ASEAN trong đó có tác động đến Việt Nam. Những thành công của giáo dục Việt Nam không chỉ đến từ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam mà còn đến từ những tác động tích cực của hợp tác giáo dục ASEAN.  
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Sinh viên nghiên cứu khoa học
Đăng nhập để download file